Garantija – SDK

Garantija

Precēm SIA "SDK" nodrošina divu gadu garantiju, ja tās tiek lietotas saskaņā ar lietošanas instrukciju un atbilstoši ražotāja paredzētajiem mērķiem.

Garantijas laikā remonta nepieciešamības gadījumā, prece ir jānogādā pie tās tiešā pārdevēja vai SIA "SDK" veikalā-salonā, uzrādot pirkuma apliecinošu dokumentu  - čeku un aizpildītu garantijas talonu.

Vispirms precei tiks veikta diagnostika un garantijas gadījumā, bez maksas tiks nomainītas bojātās detaļas.

Ja diagnostikas laikā tiks konstatēts, ka remontu veikt nav iespējams, prece tiks apmainīta pret jaunu, vai analogu (gadījumā, ja attiecīgais modelis nebūs dotajā brīdī pieejams).

 

Garantija ir spēkā tikai pie SIA "SDK" iegādātajām  precēm.

Eiropā, ASV vai citās valstīs iegādātas analogas preces, garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ir jānogādā attiecīgi uz to servisu, kuru norādījis preces pārdevējs.

Izmaksas par normālu uzturēšanu, profilaktisku apkopi vai nomaiņu detaļām, kas nav nepilnīgas, sedz pircējs.

Garantijā neietilpst preces transportēšana - nogādāšana servisa un piegāde pēc remonta. Garantijas remonti tiek veikti tikai SIA "SDK" servisā.

 

GARANTIJA NAV SPĒKĀ

 • Ja bojājums radies nepareizas ekspluatācijas, pārtaisīšanas, modifikācijas, sliktas izturēšanās, nepietiekamas uzturēšanas vai paviršas aprūpes rezultatā
 • Ja bojājums radies lietošanas instrukcijā doto norādījumu neievērošanas dēļ
 • Ja precei veikts remonts pašrocīgi, vai arī jebkurā citā servisa, kas nav SIA SDK serviss
 • Ja preces ir tikušas izmantotas komercialos nolūkos (piemēram iznomātas)
 • Ja pircējs nespēj uzrādīt pirkuma apliecinošu dokumentu - čeku un pareizi aizpildītu garantijas talonu
   

  Garantija neiekļauj normālu nolietojumu, skrambas un mehāniskus defektus, kas neietekmē preces pilnvērtīgu darbību.

  SIA "SDK" iegādātajām rezerves daļām tiek nodrošināta trīs mēnešu garantija, pie nosacījuma, ja rezerves daļas ir uzstādītas SIA "SDK" servisā.